Ang galing nito, nakakatuwa. This is the new normal.

Ang galing nito, nakakatuwa. This is the new normal.